Ръководството на АБГР представя концепцията за децентрализация е реформа в местното самуправление