Мисия

 

I.                   Необходимост от създаване


Проблематиката на местното и регионално управление става все по-актуална с оглед на процесите на развитие на демокрацията и присъединяването на България към ЕС. У нас няма изградена институционална основа и структури, които да осигуряват методически работата на дясноцентристки ориентираните местни и регионални политици и практици.

Предимства от създаване на подобен институт се измерват в следните направления:

·          независимост на екипа от  преки партийни влияния;

·          обективност на анализите и оценките;

·          възможност да се обезпечава формулирането на политики и да се подпомагат политическите решения на местно, регионално и национално равнище.

 

II.                Визия/ Цели и задачи

 Да подпомага:

·          анализа и оценката на степента на развитие на местното и регионално управление в България;

·          разработването на стратегии и управленски програми на местно и регионално равнище в сферата на публичните политики в съответствие с европейските ценности и стандарти;

·          изграждането на управленски капацитет на местно и регионално равнище с оглед приобщаването към европейското демократично пространство и с цел ефективно участие в общия европейски процес и публични политики;

·          изграждането на партньорски мрежи както на регионално ниво в рамките на страната, така и в контекста на трансграничното сътрудничество.

 

III.             Структура

        Програмни направления

 

·          Анализи и прогнози

·          Стратегии, програми и проекти

·          Обучение и квалификация

 

IV.               Финансиране

Възможностите за финансиране на дейността на Института трябва да се разделят на две основни линии. Първата е свързана с институционално изграждане и укрепване. За нея може да се разчита на подкрепата на Американската Агенция за Международно Развитие, Фондация „Конрад Аденауер” и други външни донори, подкрепящи инициативи на десни и десноцентристки ориентирани формации за укрепване и развитие на местната демокрация. Втората линия е ориентирана стратегически съобразно дейностите на ИМРР. Визможностите за привличане на средства се определят от програмните направления- разработване на проекти и финансиране от собствена дейност, например обучение, издателска дейност и други.