Тренингова програма за начините на работа на ЕС /политики и проектни инструменти/ за НПО и общинската администрация в Югозападен планов регион

 

Проект BG 2005/017-353.01.01
Lot 2 – 025 Тренингова програма за начините на работа на ЕС /политики и проектни инструменти/ за НПО и общинската администрация в Югозападен планов регион, изпълняван от АБГР съгласно GrandContractNCSDP 2005 – 049 между АБГР и CFCUattheMinistryofFinance
 
Асоциация на българските градове и региони /АБГР/в партньорство сИнститут за местно и регионално развитие /ИМРР/ и Гражданско сдружение “ЕВЕТ”,изпълнява настоящия проект, с финансовата подкрепа на програма PHARE. Проектът е с продължителност 12 месеца /декември 2007 - ноември 2008/. Програмата за обучение има за цел да подкрепи НПО и общинската администрация в процеса на присъединяване чрез повишаване на капацитета им за планиране, реализиране, мониторинг и оценка на европейски проекти и програми. Конкретните цели на проекта са свързани с практическо обучение в сферите на:
· История, цели, политики и начини на работа в ЕС
· Ролята на НПО и местната власт в присъединителния процес и трениране на умения за усвояване на предприсъединителни фондове и финансови средства по Оперативните и други европейски програми. Запознаване с основни проектни инструменти. 
· Изграждане на подходяща мотивация на представителите на гражданското общество в региона за активиране на проектното начало в новите условия на труд и живеене след приемането на България в ЕС
· Тренинг на комуникативни умения и капацитет за работа в екип и решаване на конфликти в общинската администрация в контекста на новите условия и изисквания към нея.
· Придобиване на способности за определяне на местни и регионални проблеми, трениране в подготовка на работни програми и вземане на решения като инструменти на гражданското общество
 
Очаквани резултати от проекта:
Ще бъдат обучени 60 представители на гражданското общество от 52 общини в Югозападен регион.
 
Програмата включва провеждането на 4 семинара, всеки от които е съставен от два модула. В изпълнения етап на проекта през периода ноември 2007 – юни 2008 бяха проведени първите обучителните модули на четирите семинара в градовете Кюстендил, Перник, София и Благоевград.
 
Програма на Iсеминарен модул:
1 Въведение в европейска интеграция /принципи на създаването и разширяването на ЕС – история, цели, институции, политики, начин на работа/ 
2 Регионалната политика на ЕС и ролята на НПО и местната власт в процеса на присъединяване
3 Тренинг за придобиване на базисни умения за идентифициране на местни и регионални проблеми 
4 Техника за изграждане на релевантна мотивация на представителите на гражданското общество в региона 
 
Предстои провеждането на II семинарен модул през периода септември – ноември 2008, който предвижда следните теми в програмата за обучение:
1 Механизми на предприсъединителните и структурни фондове - лекция
2 Мениджмънт на проектния цикъл - лекция
3 Практическо обучение по проектен мениджмънт
4 Тренинг на комуникационни умения и умения за решаване на конфликти за местното самоуправление и НПО
 
 
Материали от проведения Iсеминарен модул:
 1. Доклад - ЕВРОПЕЙСКИ КОМПЛЕКС
 2. Презентация на тема - Европейски комплекс
 3. Доклад - Регионалната политика на ЕС и ролята на НПО и Местната власт в процеса на присъединяване
 4. Акценти - Регионална политика на ЕС
 5. Презентация на тема - Регионалната политика на ЕС и ролята на НПО и Местната власт в процеса на присъединяване
 6. Допълнителни въпроси и отговори за регионалната политика на ЕС
 7. Статии
 
 
Материали от проведения II семинарен модул:
 1. Финансови инструменти на ЕС - лекция
 2. Финансови инструменти на ЕС – презентация
 3. Мениджмънт на проектния цикъл
 4. Подготовка на проектно предложение
 5. Формуляр за кандидатстване
 6. Таблица – оценка на административното съответствие
 7. Таблица – оценка на допустимостта
 8. Таблица – оценка на качеството
 9. Бюджет на проекта
 10. Политики на ЕС
 
 
Резултати от проведената анкета в Iсеминарен модул:
3.    Перник
4.    София - област