Международна конференция за регионално сътрудничество в дунавския регион

На 25 април в град Свищов, изпълнителният директор на АБГР – Ергин Емин, беше модератор на международна конференция: „Регионално сътрудничество на Дунавските общини: ключов фактор за икономическия ръст и устойчиво развитие на местните икономики. Регионални програми за финансиране в помощ на предприемачите“. Организатор на събитието бе Надежда Нейнски – депутат в Европейския парламент и президент на Съюза за малки и средни предприятия към ЕНП.

В дискусията участва Волфганг Щрайтенбергер, съветник  в Генерална Дирекция „Регионални и градски политики“ на ЕК, бившият вицепрезидент на Австрия и настоящ председател на Института за Дунавския регион и Централна Европа Ерхард Бузек, кметове и представители на дунавски общини от Румъния, Сърбия и България, както и представители на бизнес организации от България, Австрия, Германия и Унгария.

Форумът бе открит със специално видео обръщение на еврокомисаря по регионална политика Йоханес Хаан в качеството му на почетен член на Борда на Съюза на малките и средни предприятия- Европа към ЕНП, чийто президент е Нейнски.

Имам удоволствието да работя с Надежда Нейнски, която организира днешното събитие. Бих искал да подчертая нейната неуморна работа като президент на Съюза на МСП-Европа в подкрепа на европейските предприемачи, подобряване условията за бизнес и създаването на нови работни места“, каза във видео обръщението си комисарят Хаан. Той изрази убеждението си, че „особено сега, когато навлизаме в новия програмен период, подкрепата за малките и средни предприятия ще бъде основен приоритет на всички дунавски държави. Трябва да направим така, че голяма част от бъдещите програми да бъде посветена на подобряване конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Целта е да удвоим сегашната подкрепа в тази сфера до около 140 милиарда евро за периода 2014-2020г.

В своето изказване пред форума Надежда Нейнски се ангажира да насочи усилията си в три области: транспортна инфраструктура, развитие на малките и средни предприятия и енергетика.

Според нея е нужно да се засили сътрудничеството за изграждане и рехабилитация на пристанищни терминали за товар и пътници, както и за изграждането на модерна пътна и ж.п. инфраструктура между отделните населени места и отделните държави. По този начин ще бъде улеснена и увеличена търговията между страните по р. Дунав, ще се намалят транспортните разходи на фирмите, които произвеждат в региона, и ще се улесни туризмът. Въпросът според Нейнски е от жизнено значение за Северозападния регион в България с оглед на новопостроения Дунав мост между Видин и Калафат.

Програма

Изказване на Н.Нейнски

Изказване на еврокомисаря Йоханес Хаан