Членове

 

Юридически лица

1. Асоциация на българските градове и региони

2. Асоциация на дунавските общини „Дунав”

3. Агенция за регионално развитие на северен централен район

4. Асоциация на българските черноморски общини

5. Асоциация на общини от южен централен район „Хебър”

6. Национална асоциация на общинските служители в България

7. Институт за публично-частно партньорство

8. Институт на вътрешните одитори

9. Ромски обществен съвет „Купате”

10. Гражданско сдружение ЕВЕТ


Физически лица

1    Ергин Емин     Изп. дир. АБГР; п-л УС ИМРР

2    доц. Милена Стефанова     СУ „Кл. Охридски”; секретар АБГР

3    Иван Колчаков     Нар.предст.-40 НС; УС АБГР

4    Иван Чомаков     Бивш кмет на Пловдив

5    Николай Караиванов     Изп. дир. Асоц. ”Хебър”;общ.съв.ОС-Пд

6    Найден Зеленогорски     Бивш кмет Плевен; п-л УС АБГР

7    Андрей Захариев     П-л УС „П-ли на ОС в БГ”;общ. съв.-Свищов

8    Станислав Благов     Кмет Свищов; УС Асоц. „Дунавски общини”

9    Желез Съботинов     Експерт АБГР

10    арх. Белин Моллов     експерт Регионална политика, устройствено планиране и градско развитие

11    Любов Панайотова     Изп. дир „Европейски институт”

12    Данчо Панайотов     Експерт; „Ромски Общ. форум”

13    Румен Янев     Журналист

14    Николай Радулов     Експерт-Сигурност

15    Татяна Цонева     Административен секретар АБГР

16    Катерина Ранчева     Експерт- съветник международни връзки АБГР

17    доц.Стоян Тагарев     УНСС

18    Христо Кирчев     Бивш кмет на Варна, нар. представител-39, 40 НС

19    доц. Наньо Нанев    Тракийски университет-Разв.селски р-ни; Селскостоп.академия-Пд

20    Семра Якуб    Юрист СОС; УС „ЕВЕТ”

21    Ивайло Узунов    Експерт; Асоц. ”Вътрешни одитори”

22    Теодор Дечев    Експерт; ССИ

23    Цветан Цветков    Експерт; Асоц. ”Вътрешни одитори”

24    Константин Арабаджиев    Експерт; Бюро Реформа във Висшето образование

25    Тодор Личев    Експерт;П-л „Съюз на Архитектите”-София

26    проф. Рангел Гюров     Нов Български Университет

27    Александър Маринов    Експерт Рег. Развитие; Околна среда

28    доц. Антоанета Христова    Експерт Инст. по психология- БАН

29    Валентин Г. Лазаров    Експерт;П-л УС Асоц. Общ. служители

30    Илиян Цонев    Бивш кмет- община Бяла, Варна; УС на Асоц. на Черном. общини

31    Милена Чавдарова    Експерт-проекти АБГР

32    Айрин Ибрямова    Експерт-местно и регионално разв. АБГР; Коорд.младежи ЕВЕТ

33    Георги Цолов    СУ „Климент Охридски”

34    Пламен Даракчиев    Експерт-децентрализация АБГР; PR Столичен инспекторат при СО

35    Красимир Кръстев    Експерт –ПЧП; Институт за публично-частно партньорство

36    Даниеле Индако    Експерт аутсорсинг

37    Ася Лингoрска    Експерт- читалищна дейност

38    Тодор Танев    СУ „Климент Охридски”

39    Мима Ненкова    Експерт- проекти, консултант

40    Александър Трифонов    Експерт- ПЧП, консултант

41    Татяна Димитрова    Експерт-организатор обучителни семинари

42    Христина Божинова    Експерт- проекти АБГР

43    Васил Цаков, екс-съветник по земеделие на Президента на Р.България 1997-2001

44    д-р Георги Петров, регионален координатор на АБГР, Южен централен район

45.   Владимир Шопов, Институт за европейски изследвания

46. Доц. арх. Веселин Дончев - ЕРТА Консулт

47. Харалан Александров, социален антрополог

48. Петър Терзийски, представител на АБГР в Брюксел

***Проф. д.ик.н. Георги Михнев 1942 - 2015

*** Петър Коцев 1968 - 2014