Национален зелен форум 2017 – Екоиновации и градска среда

Министърът на околната среда Нено Димов откри VІІІ Национален зелен форум 2017 – Екоиновации и градска среда, на който присъстваха представители на АБГР, ИМРР, неправителствени организации, на бизнеса и институциите. Toи подчерта, че ще се бори да не влизат в България автомобили с двигатели, които замърсяват и са без катализатори. За целта ще се вземат мерки да не могат да минават първа регистрация в КАТ. Министърът заяви, че МОСВ ще помогне на КАТ да закупят устройства за проверки и замервания при регистрацията на автомобили.

Следваща стъпка е да се контролират сервизите да не свалят катализатори. Освен това  - да се засилят мерките по проверките на колите, които минават през пунктовете за годишен технически преглед. Давам си сметка, че процесът ще бъде бавен, защото трябва да убедим хората, че липсата на катализатори е техническа неизправност, каза министър Димов. Димов обясни, че 16 държави в ЕС, включително България, вероятно ще бъдат осъдени заради проблема с фините прахови частици. Всички трябва да се справим и да намалим замърсяването, отбеляза той.

Екоминистърът обясни, че на първо място замърсители са домакинствата с битовото отопление на дърва и въглища. След това е автомобилният транспорт. На последно място всъщност е индустрията. Информира, че е сформирал работна група със заместник-министри на околната среда, вътрешните работи и транспорта, която да разработи цялостна програма по трите проблема със замърсяването на въздуха и наблюдението. 

В момента сме на такъв етап от развитието на света, че на преден план излиза кръговата икономика. Отпадъците стават суровина, а използването на материалите и енергията от тях водят до печалба и съответно до по-добра околна среда, обясни Димов. По този начин продукцията става по-качествена за сметка на използването на по-малко ресурси. За бизнеса това е повишаване на ефективността. Затова трябва да се подпомагат компаниите, които правят зелена икономика и да гледаме положително на тях, подчерта министърът.

С цел създаване на финансова, стратегическа, нормативна и регулаторна рамка, в полза на „зеленото” икономическо развитие, Министерството на околната среда и водите работи в партньорство с бизнеса и местната власт за насърчаване на инвестициите в екологична инфраструктура, както и в мерки за защита на човешкото здраве и опазване на природния капитал. В тази посока създаването на благоприятна среда и условия за екоиновативни решения за кръгова икономика е сред приоритетите на европейско ниво по време на предстоящите председателства на Съвета на ЕС на „триото“ Естония, България и Австрия.

Околната среда е един от най-ценните ресурси и в този смисъл нашето благосъстояние и просперитет все повече ще зависят от въвеждането на модели на производство и потребление, които са съобразени с капацитета и възможностите за възстановяване на екосистемите, каза министър Димов. Рационалното използване на ресурсите и енергията допринасят за повишаване на производителността и конкурентоспособността на икономическите отрасли.
Предимствата от въвеждането на екологосъобразни практики в предприятията са свързани с подобряване на фирмения имидж и създаването на здравословни и безопасни условия на труд. По този начин се създават и условия за икономически растеж и повишаване на заетостта. Ориентацията на фирмите към производство на екологосъобразни продукти означава за тях нови пазарни възможности и достъп до все още неразработени пазари с голям потенциал за развитие, обясни министърът.

Между околната среда и икономиката винаги има цикличност. Първо има напредък за сметка на околната среда. След това се намират решения на проблемите за нейното опазване. Всичко е свързано с развитието на човека. Всъщност огромният ресурс е човекът. Например след каменната ера не са свършили камъните. Просто хората са напреднали и са открили бронза за по-ефективен. Човешкият гений е този, който намира проблемите и след това решенията за преодоляването им, допълни министърът.
По време на форума модераторът Юлиян Попов подложи на гласуване сред бизнеса в залата дали подкрепят мерките срещу замърсяването на въздуха. От около 100 присъстващи, 99 процента подкрепиха мерките и само 1% се обявиха против.

Клиентите през 2017 г. държат много повече на качеството и на устойчивото строителство, на зелените практики в изграждането на продукти. Компаниите възпитават и утвърждават чувствителност към проблемите на околната среда. Те изтъкват нейната важност, което кореспондира с мисленето на хората. Бизнесът и потребителите се обединяват в общата зелена кауза. 

Потвърждават го изводи на водещия бизнес в България и анализатори, част от които са участниците в провеждащия се днес в София Осми годишен Зелен форум, организиран от сп. "Мениджър" и Екопак България под надслов "Екоиновации и градска среда". 

"Съзнанието, или когато направим нещо, готови ли сме да платим цената за него, е много важно. Със сигурност компаниите от Зеления кръг в България развиват и сеят тази философия", коментира на форума инж. Снежана Семова, управител на "Сен Гобен констракшън продъктс България", дивизия "Вебер". 

"Очакваме в период до 20 години населението на света да стане над 9 млрд. души. Вчера един колега от френското министерство по екология сподели, че със сигурност в бъдеще ще трябва да увеличим световния сграден фонд. Също така, ще има концентрация. На планетата след години ще има 50 мегаполиса и всичко ще се върти около тях. Ще трябва да намалим вредите за околната среда, да се движим с колело, за да не вървим с маски", каза тя.

По думите й тенденция на българския пазар е, че със сигурност искаме да живеем в по-качествени жилища. Това са част от водещите изисквания. Има бум на здрави и качествени жилища, което е и основен приоритет на правителствата по целия свят.

За да имат хората добро или лошо отношение към нещо, то трябва да бъде разбрано и те вече много добре разбират зелената кауза, каза Ясен Гуев, управител на The Mobile Globe. Според него младите хора са изключително чувствителни към темата за околната среда. Например, когато има местни избори, изборите се решават от темата за чистотата на градската среда. 

Зелената тема в България е обща кауза. Тя не е притежание на абсолютно никой, обединява всички. Всеки от компаниите, който е усетил волно или неволно пулса на обществото и без да излиза да подкрепя протести просто успява да налага като начин на поведение зеленото, създава привързаност. Това е голямата разлика между рекламата и създаването на репутация. Рекламата е директна и тя е fake (фалшива - анг. ез). Истинско сега е да привлечеш хората, които имат мнение. Всеки бранд, който го осъзнае, печели, коментира Ясен Гуев.