Новото райониране

На 25 април ръководството и експерти на АБГР, участваха на организираната от МРРБ кръгла маса за публично обсъждане на трите варианта за ново райониране на страната. Целта на обществените обсъждания бе да се достигне до окончателен вариант, който да бъде поставен в основата на бъдещото регионално планиране, статистическо отчитане и регионално развитие.

Според европейските изисквания един район трябва да е с население от 800 000 до 3 милиона души, а Северозападна България вече е извън тази рамка.

„С оглед изискванията на Регламент (ЕО) 1059/2003 за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) и предвид тенденциите в демографското развитие на българските региони, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) инициира стъпки за промяна на териториалния обхват на районите от ниво 2, определен в чл.4, ал.3 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и тази дискусия е една от тези стъпки“, каза при откриването г-жа Деница Николова, зам.-министър на МРРБ

През 2017 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството  сформира междуведомствена работна група със задача да бъдат определени устойчиви варианти за ново статистическо райониране на Република България, които впоследствие да бъдат представени за публично обсъждане. За база при дискусиите и предложенията в рамките на междуведомствената работна група, в която взеха участие заинтересовани страни с широка представителност, е използвано аналитично проучване, изготвено от Националния статистически институт. Целта е да се достигне до един окончателен вариант, който да бъде поставен в основата на бъдещото регионално планиране, статистическо отчитане и регионално развитие.

УС на Асоциация на българските градове и региони подкрепя Вариант 2, предложен от МРРБ с „добавката“ на арх. Белин Моллов, чието предложение сме публикували.

* Програма

Екип АБГР