АБГР с начало на проект "Енергийни общности"

 В деня на народните будители стартираме проект „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“.

Проектът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143,297 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП - www.activecitizensfund.bg.
Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините
Костинброд, Панагюрище, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством
колективни действия за подкрепа на енергийния преход.
Зеленият пакт на ЕС и преходът към зелена енергия предполага прилагането на социални иновации за активно участие на гражданите в енергийния пазар. Енергийните общности, като социална иновация за колективни енергийни действия предвиждат отворено, демократично участие и управление и осигуряват предимства за членовете и местната общност.
Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/.
 
 

Партньори:
          1.Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/;
        2. „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/;
        3. B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия.
   Проектът ще се реализира в рамките на 30 месеца.
За повече информация за дейностите по проекта следете уебсайта ни.
Екип АБГР