АБГР инициира Зимни спортни общински игри

Управителният съвет на Асоциация на българските градове и региони организира „Зимни общински спортни игри – Банско 2022“ от 14 - 17 март 2022г. Игрите се провеждат под егидата на град София – спортна столица на Европа, и европейските градове на спорта: Варна, Пловдив и Банско.

Целта на организираните от АБГР общински игри е да се популяризира активният начин на живот в общините, развитието на спортни политики и инфраструктура с добри съоръжения, програми и активности.

Акцентът е върху масовия спорт и върху значението на спорта като приоритет в здравословния начин на живот на хората.

За участниците и победителите са предвидени и специални награди.

Екип АБГР

Наредба

Програма

Заявка за участие