Инфо-ден проект STRIDE

На 12 декември Асоциацията на българските градове и региони (АБГР) в партньорство с Български Енергиен и Минен Форум (БЕМФ) и със съдействието на община Долна баня, организира информационен ден по проект STRIDE, насочен към подобряване на енергийното планиране на местно ниво.

Целта на събитието е представяне на местните власти и заинтересованите страни подход за управление на общински ресурси за енергийна независимост, стратегии и планове за развитие на умни мрежи на местно ниво, платформа за обмяна на опит и обучителни материали. Лектори на събитието са Антон Иванов, енергиен експерт БЕМФ; Цветомира Комитова, експерт европейски проекти; Стефан Абаджиев, Българска Браншова Камара „Умни мрежи”, Т&D Варна; Людомир Димитров, ЕДИМИТ; Константин Велев, Камара на енергийните общности в България и Иван Хиновски, БЕМФ.

 

Брошура проект STRIDE
Проектно видео