Конференция на HELICAS по териториално трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа

На 17 и 18 февруари членове на експертния съвет на АБГР взеха активно участие в научната конференция на тема „Териториалното трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа, институционалното осигуряване и ролята на финансовите стимули“, организирана от Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS, под домакинството на УНСС.

Специален гост на международния форум бе Георгиос Папандреу, министър-председател на Гърция от 2009 до 2011г. Заедно с него присъстваха 50 гости - кметове на гръцки общини и представители на бизнес организации, които се срещнаха с колегите си от България. В програмата първия ден бе включено и посещение на Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

По време на събитието бяха обсъдени възможностите за сътрудничество в областите на териториалното трансгранично сътрудничество от взаимен интерес. Дискутирани бяха въпроси, свързани със значението на сътрудничеството за поддържане на мира и стабилността в Югоизточна Европа и Западните балкани, предизвикателствата, перспективите и приоритетите през новия програмен период; значението на финансовите стимули, бариерите и стереотипите пред институционалното трансгранично партньорство.

 

Екип АБГР

 

Програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS (Holistic Efficient Local Initiatives for Cooperation and Synergies) е учредена с цел подпомагане на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европа. HELICAS е създадена през ноември 2017 г. като гражданско сдружение с нестопанска цел.

Изграждането на европейските групи за териториално сътрудничество се основава на Регламент 1082/2006/ЕС и има за цел подпомагането на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европа. Основната цел на групата е да засили икономическата и социалната кохезия чрез сътрудничество в областта на предотвратяването и овладяването на природни бедствия и в сферата на трансграничната защита на околната среда; принос за устойчивото управление на общите природни ресурси и екосистеми; насърчаване на използването на ИКТ в трансграничния регион, търсене на технологични иновации, подпомагане на научните изследвания и др.; планиране на местни трансгранични политики за мобилност на човешките ресурси; засилване на икономическото сътрудничество чрез насърчаване и подкрепа на синергии между предприятията, структурите за подкрепа на предприемачеството и други.

От гръцка страна в Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS членуват общини и техни сдружения, както и търговско-промишлени палати и университети.

 

От българска страна институционален член е Университетът за национално и световно стопанство. Ректорът на университета проф. д-р Димитър Димитров бе избран за вицепрезидент на HELICAS след единодушно гласуване по време на Седмото общо събрание на Европейската група за териториално сътрудничество на 17 юни 2022 г. в Солун. За член на Общото събрание на организацията, освен ректорът на УНСС, бе избран и доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество.