Кръгла маса "Дигитализация на енергийния сектор в България"

 На 29 март Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), съвместно с Община Панагюрище, организираха Кръгла маса и информационна среща на тема „Дигитализация на енергийния сектор в България”.
Участие във форума взеха представители на бизнеса, неправителствени организации и граждани.

По време на събитието бяха представени и обсъдени темите за дигитализацията, дигитални технологии и аспекти на смарт енергетиката като: секторът на малките домашни и общински производители, ВЕИ, електромобилност, контрол на енергийната ефективност в сгради и системи, умни мрежи, изкуствен интелект и невронни мрежи.
Участниците дискутираха по всичките теми с експертите от ИПУРИ и БЕМФ.
Информационната среща е част от кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелена икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, по проект "Активни граждани за енергийно независими общини", който се осъществява с финансовата подкрепа на Испания, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Проектът се изпълнява от „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/, в партньорство с „Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/, „Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/, B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия и гореизброените общини.

Екип АБГР

 

Програма

Видео