Катедра „Регионално развитие“ отбеляза своята 10-годишнина със Студентска научна конференция

На 24 април председателят на Асоциация на българските градове и региони взе участие в Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градове“ (Smart Cities)“, организирана от Катедра „Регионално развитие“ и Студентският съвет и под патронажа на ректора на УНСС по случай 10 години от основаването на катедрата.

Гости на събитието бяха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), инж. Тодор Кръстев, кмет на район „Средец“, д-р Хасан Азис, кмет на община Кърджали, г-н Иван Грънчаров, кмет на Община Луковит, г-н Ергин Емин, председател на АБГР. Участници бяха студенти от различни специалности, преподаватели, експерти от бизнеса и организации, чиято дейност допринася за развитието на София.

Г-н Емин сподели, че за първи път присъства на такава студентска конференция и за него темите, които са развили студентите, представляват интерес. Той благодари на присъстващите преподаватели и представители на местната власт, че през последните 4 години са съдействали да се създаде образа на смарт градовете.

 

 

Честит юбилей на Катедра „Регионално развитие“!

 

Екип АБГР