Информационна кампания по проект "Активни граждани за енергийно независими общини"

 В общините Костинброд, Панагюрище, Дряново и Трявна бяха монтирани табели с информация за проект "Активни граждани за енергийно независими общини".
Жителите на общините и всички заинтересовани страни могат да се информират за предстоящи събития, актуални български и европейски нормативни документи, свързани със Зеления преход, пояснение на ключови концепции и добри практики, както и информация за различните участници на енергийния пазар и техните роли от уебсайта на проекта https://citizenercom.eu/.

 

 

 

 

Проект "Активни граждани за енергийно независими общини" се изпълнява от Асоциацията на българските градове и региони в партньорство с Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации и Български Енергиен и Минен Форум, с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство – www.activecitizensfund.bg