Анализи

Владимир Кисьов: Повече общински съветници – най-важната цел за нас на местните избори - оглавява групата на десните партии в Столичния общинския съвет, като представител на СДС. 

Междурегионалното териториално сътрудничество в контекста на съвременна Европа, доклад изнесен от Ергин Емин, председател на УС на ИМРР пред проведената в София конференция на тема "Регионална политика"

Публична администрация в България -- анализ на процесите на българските общини и съответствие с продукта SIEL --
анализът можете да изтеглите от прикачения по-долу файл с наименование siel

Критерии и източници за финансиране на млечното животновъдство през 2010 година


Пътища за усвояване на нови практики в местното самоуправление:стратегии за регионално развитие и прилагане на чуждестранния опит в страните от Източна Европа
Institut des Sciences sociales du Politique / Site de Cachan
Unit? Mixte de Recherche 8166 CNRS – Ecole Normale Sup?rieure de Cachan – Universit? Paris X Nanterre
Основният въпрос, който това научно изследване разглежда е интернационализацията на местното самоуправление с цел привличане на чуждестранни икономически партньори.
Задачата на изследването е да даде своя принос за изучаване на публичните политики и тяхното развитие в контекста на ускорен икономически растеж и нарастваща роля на местното самоуправление. Важно място е отделено на сравнетелния анализ на България и източната част на Германия (бившата ГДР) като се обръща особено внимание на чуждестранните фирми и връзките им с местните органи за управление.

"Възможност и и перспектива за развитие на публично-частното партньорство" -- стенограма от международната конференция по темата, проведена на 1 юли 2008 год. в София

 

 

 

Прикачен файлРазмер
ISSP.doc95 KB
Analiz.doc828.5 KB
siel.doc604 KB