Събития и факти

 

На 13 и 14 март  Асоциацията на българските градове и региони /АБГР/, със съдействието на Фондация „Конрад Аденауер” проведе петият от серията обучителни семинари по проект: „Дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /КПУКИ/“, насочена към местното самоуправление и общинските администрации в България. Домакин на проявата беше община Стара Загора. При откриването на двудневния семинар, приветствие към участниците отправиха Найден Зеленогорски – председател на УС на АБГР , Емил Христов -  председател на Общински съвет Стара Загора. Той подчерта, че за община Стара Загора е чест да бъде домакин на обучителен семинар по разясняване на „антикорупционния” закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и благодари на организаторите от АБГР и Фондация „Конрад Аденауер“, че са избрали именно техния град за това обучение. Г-н Христов изрази надежда, че този нормативен документ и специално създадената комисия ще работят за недопускането на подобно обществено опасно поведение.

Преди началото на работната част на семинара, между АБГР и КПУКИ бе подписано споразумение за сътрудничество и съвместна дейност, съответно от председателя на УС – Найден Зеленогорски и Вр.и.д. Председател на комисията – Николай Николов. По-късно г-н  Николов разясни правното явление „конфликт на интереси“ и обърна внимание върху особените изисквания на Закона, както и задълженията, които същия закон възлага на кметовете, общинските съветници и другите служители на общините, попадащи в приложното му поле на територията на съответната община. Приложното поле на Закона за конфликт на интереси се разпростира върху законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и местното самоуправление и има действие спрямо всички лица, които са еднолични органи, членове на колегиални органи, служители в администрацията или са назначени на ръководни органи на изпълнителната власт. Г-н Николов наблегна и на работата на сформираните постоянни комисии към общинските съвети. Експертът от Комисията Димитър Мочев представи целите и елементите на превенцията на конфликта на интереси и системата от декларации по чл. 12 от закона. Той се спря и на производството пред КПУКИ и основанията за това. На вторият ден от семинара  участниците се запознаха с типичните случаи на конфликт на интереси в местната власт. Всеки един от случаите предизвика широка дискусия сред участници във форума. При закриването на обучението изпълнителният директор на Асоциация на българските градове и региони Ергин Емин обобщи резултатите от двудневния семинар и запозна присъстващите с кодекса за поведение на служителите в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, който има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал.

В работата на форума участваха кметове и техни заместници, общински съветници и експерти от общините от Югоизточен район на България, както и от общини – членки на АБГР. Те изразиха своята благодарност към Асоциация на българските градове и региони и Фондация „Конрад Аденауер“ за получената възможност - чрез това обучение да си изяснят редица въпроси, свързани с конфликта на интереси в дейността на  местното самоуправление и общинските администрациии, да навлязат по-ясно в материята, за която до този момент са нямали необходимата информация.

Екип АБГР

 

 

Конференция за регионалната политика с международно участие

Председателят на УС на ИМРР Ергин Емин, участва сconference_region1.jpg доклад на конференция на тема „Регионална политика”. Конференцията бе организирана от Институт за политика и развитие, със съдействието на фондация „Едуардо Фрай”. Събитието се проведе на 26.11.2009 г. в зала „Сердика” на х-л „Шератон”-София.

Гости на конференцията бяха д-р Ян Лаагхофен- генерален секретар на Икономическия съюз БЕНЕЛЮКС и президент на фондация „Едуардо Фрай”.

С доклади учазстваха и г-жа Бриджит Чернота, Белин Моллов и Валери Найденов от МРРБ, Любов Панайотова- Европейски институт, д-р Владимир Зиновиев- „Смарт Консултинг Груп”, Юлияна Николова- юрист, бивш кмет на Русе и член на УС на АБГР.
-----------------------
Програмата на конференцията, както и докладът на председателя на УС на ИМРР Ергин Емин можете да видите в прикачените в края на страницата файлове..

 Десни кметове и съветници обсъдиха в Русе местните финанси и усвояването на европейските фондове

Около 50 десни кметове, председатели на общински съвети и съветници от Русе, Велико Търново,Разград, Силистра и Търговище се събраха на 5 и 6 април в хотел "Рига",Ruse2.jpg за да чуят и споделят опит в областта на местните финанси и усвояването на европейските фондове. Освен областните градове на семинарът бяха представени общините  СВищов, Павликени, Тутракан, Алфатар, Две могили, Бяла, Опака, Златарица, Иваново и Борово.

Форумът, организиран от Асоцияцията на градовете и регионите и подпомогнат от Фондация "Конрад Аденауер" бе открита от Ергин Емин,  изпълнителен директор на асоциацията и председател на Института за местно и регионално развитие. Той представи инициативата, както и плановете за нейното разгръщане в следващите регионални семинира в Стара Загора и в Благоевград.

В програмата на семинара залегнаха три ключови въпроси: опитът в европейските страни по отношение на местната данъчна политика, финансирането на местно самоуправление у нас, както и политиката на общините за  стимулиране на развитието на малките и средни предприятия. Темите бяха застъпени съответно от лекторите доц. Милена Стефанова, преподавател в Софийския университет, д-р Иван Ценов, кмет на Видин за периода 1999-2007 год. и Иван Тошев, заместник.председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес.

И по трите теми прочете интересна дискусия, в която се откроиха проблемите, свързани с недостиг на информация и административен капацитет в общините що се отнася до усвояването на европейските средства , както и отграничаването на местната дясна политика от подхода на левите партии.

Следващия семинар ще има за свой център Стара Загора, където на 11 април ще се съберат десни кметове и съветници от области

Международна конференция на тема: "Възможности и перспективи за развитие на публично-частното партньорство", София, 1 юли 2008 г., Шератон хотел "Балкан", зала "Средец"

Пълният текст на стенограмата от конференцията можете да изтеглите от тук.

 
 
Прикачен файлРазмер
Doklad_26.11.09.doc83.5 KB
programa.doc150.5 KB