НБУ: Конференция

На 15 май изпълнителният директор на АБГР – Егрин Емин и експертът към асоциацията – Белин Моллов, взеха участие в дискусията, организирана от  Антоний Гълъбов в НБУ, на тема: „Регионално развитие и трансгранично сътрудничество – европейската перспектива за страните от Западните Балкани“.

Дискусията бе структурирана в три тематични направления. Първият панел направи преглед на актуалното състояние на дебата за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Втората тематична дискусия бе организирана около представянето на резултати от различни изследвания, посветени на регионалното развитие и трансграничното сътрудничество. Фокусът на третия дискусионен панел бе върху съчетаването на съчетаването на експертизата и опита на страните-членки при разработването на реализтична и насърчаваща перспектива за интеграция на страните от Западните Балкани, в контекста на приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС.

* Програма

* Декларация за насърчаване на трансграничното сътрудничество със страните от Западните Балкани

Екип АБГР