Образование в свят на трансформации

На 27 септември експерти от АБГР участваха първия форум „Знание“ на сп. „Мениджър“ в НДК. Мотото бе „Образование в свят на трансформации“. Форумът беше открит от Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, която започна с някои от основните въпроси към гостите от първия панел, като:

Какво е нужно на модерния директор и какъв е той днес?

Как си взаимодействат бизнеса и училищата?

Как в образователните институции се измерват резултатите, освен резултатите по програма PISA, която събира и обработва информация по значими за образователната политика въпроси? 

 „Отворените врати – това е успешния път за добрия директор.“ – каза инж. Таня Михайлова, заместник – министър на образованието и науката. Тя допълни, че отдавна е отминало времето на назидателния тон. Днес хората ясно поставят целите си, а ученето е за цял живот. Съдържанието в училище следва да е полезно, но да бъде главно насочено за развитие на практически умения. Да знаеш вече не е достатъчно. Трябва и да можеш и практически да приложиш наученото. В училище всеки ден носи резултати. Важен в процеса е и пътя през, който се минава – наситен с най-дълбоко и ценно съдържание за проблемите, решенията, изборите през които преминават както учителите, така и учениците. Понякога крайния резултат не носи цялата информация за целия процес, а зад цифрите стои страшно много труд. Именно там, следва да отправим поглед за да можем да видим същността на нещата.

Учителите трябва да бъдат подготвени да преподават умения, защото днешните ученици от 1-ви клас ще работят професии, за които ние дори още не подозираме. – каза Веселин Димитров, изп. директор на Сдружение „Образование България 2030“. Доколко усвоени са знанията, които се преподават е ключов въпрос за бъдещето на децата ни.

Тревожни са фактите, изнесени в доклада на сдружението за 2017 година, където по данни от последното издание на международното сравнително изследване PISA, 60% от 15 годишните  ученици са функционално грамотни и могат да пишат, четат, смятат. Какво се случва с другите 40%? 20% от децата от 5 до 18 години не са ходили на училище, въпреки че са били записани. Защо няма данни в МОН за липсващите деца – къде са те? 25% от българите между 20 и 34 години не работят, не учат и не се обучават. Какво правят? Социалните умения, въображението, талантите ще определят бъдещето на света. Техники, които помагат на децата да изучават себе си ще бъдат основополагащи, а идеята за индивидуалното образование ще играе все по-голяма роля. – подчерта Таня Петрова, народен представител, член на парламентарната комисия по образование и наука. Днес учителя е ментор и помощник на учениците. Работи се в екип, споделят се идеи и предприемачески умения. Дали обаче образователната система е готова да се справи с дигитализацията и дали може да се адаптира лесно към динамиката на бързо променящата се среда? - запита аудиторията тя.

Децата днес живеят с технологиите. Въздействието на дигитализацията е глобално – затварят се университети, обучението става онлайн! Скоро ще говорим за общество, в което машините помагат на хората да живеят по-добре. И все пак, човек остава в центъра на тази технологична вихрушка. Хуманното образование няма да бъде заменено от изкуствения интелект. Критичното мислене и нетрадиционните модели на интелект са ключови фактори, които ще определят бъдещите професии. 

Директорката на ОУ „Св. св. Кирил и Методии“ в село Челопеч, г-жа Весислава Панджерова, сподели впечатляващи резултати от различни училищни проекти. Децата учат чрез преживяване, а знания най-добре усвояват от свои съученици и от родителите, които влизат в ролята на учители по метода на „обърнатата класна стая“.

„2/3 от професиите на бъдещето все още не знаем кои ще са… Неформалното образование ще се развива все повече и повече. „– сподели Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Той посочи като добър пример за иновативен модел за благото на образованието в България СофтУни Светлина – гимназия за дигитални умения, и интерактивния център за наука и технологии „TechnoMagicLand“, който е отворил врати в София през юни тази година. Два примера, които определено имат мисия да повишат качеството на образованието чрез нови, креативни и хуманни модели и практики.

* Програма

Екип АБГР